Showing 1-10 of 32 results

การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560

January 22, 2018
0

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2560

January 22, 2018
0

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือม่อนบะปิน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ :: จุดเริ่มต้นกิจกรรมเดินทางไกล :: :: บรรยากาศระหว่างการเดินทางไกล :: :: ฟังบรรยายการดำรงชีวิตในป่า :: :: ทำกิจกรรมฐานสิงห์ทะเลทราย ::   …

รับทุนการศึกษา 100% จาก University of Southern Mississippi, USA

January 17, 2018
0

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐณิชา ชมพิทักษ์เดชา นักเรียนระดับชั้น ม.6 แผนการเรียน English Programme ที่ได้รับทุนการศึกษา 100% ในปีการศึกษา 2561 ให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จาก University of Southern Mississippi, USA

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 แผนการเรียน English Programme ปีการศึกษา 2560

January 17, 2018
0

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 แผนการเรียน English Programme ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งในระบบ TCAS รอบที่ 1 และอื่นๆ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนนารีนครสวรรค์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานแผนการเรียน English Programme

January 17, 2018
0

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 รองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนนารีนครสวรรค์ จำนวน 20 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาแผนการเรียน English Programme ณ อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีผู้ร่วมบริหารแผนการเรียนอีพี ให้การต้อนรับและแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ทางด้านการพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานสากล (International Standards)  

EP Christmas Day 2017

December 6, 2017
0

เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะถึงนี้ แผนการเรียน English Programme ขอเรียนเชิญคุณครู/มาสเตอร์ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน EP ทุกท่าน เข้าร่วมงาน “EP Christmas Day” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:30 – 13:00 น. ณ บริเวณโถงใต้อาคารอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย