Showing 1-10 of 44 results

แผนการเรียน English Programme ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล KET / PET

June 27, 2018
0

แผนการเรียน English Programme ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล KET / PET…ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

แผนการเรียน English Program นำนักเรียนชั้น ม.5 – ม.6 เข้าศึกษาดูงานสาขาอาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์

June 27, 2018
0

แผนการเรียน English Program นำนักเรียนชั้น ม.5 – ม.6 เข้าศึกษาดูงานสาขาอาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ …ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

นักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรม EP อาสาพัฒนา ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

June 27, 2018
0

นักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรม EP อาสาพัฒนา ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่…ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

นักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรม EP จิตอาสา ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่

June 27, 2018
0

นักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรม EP จิตอาสา ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่…ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

แผนการเรียน English Programme จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ระบบวิศวกรรมชลประทาน ให้แก่ นักเรียนในระดับชั้น ม.4

June 27, 2018
0

แผนการเรียน English Programme จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ระบบวิศวกรรมชลประทาน ให้แก่ นักเรียนในระดับชั้น ม.4 …ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

แผนการเรียน English Programme จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่ นักเรียนในระดับชั้น ม.4

June 27, 2018
0

แผนการเรียน English Programme จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่ นักเรียนในระดับชั้น ม.4 …ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

แผนการเรียน EP ให้การต้อนรับท่านกงศุลใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

June 27, 2018
0

แผนการเรียน EP ให้การต้อนรับท่านกงศุลใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย…ดูรายละเอียดคลิกที่นี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2561

May 21, 2018
0

แผนการเรียน English Programme จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ในหัวข้อ “School Policy & EP Direction” พร้อมทั้งเชิญวิทยากรชาวต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน EFL มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Student Centered Teaching” ณ หอประชุมอันโตนีโอ ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา    …