มงฟอร์ตสืบสานปณิธานพ่อของแผ่นดิน

มงฟอร์ตสืบสานปณิธานพ่อของแผ่นดิน

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบโรงเรียน อาทิเช่น กลุ่มโรงเรียนคาทอลิกจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ชุมชนถนนเจริญประเทศ ชุมชนบ้านเด่น ชุมชนแขวงกาวิละ ชุมชนแขวงเม็งราย ชาวบ้านชุมชนศรีสร้อยทรายมูล ชุมชนเมืองกาย จำนวนกว่า 4,000 คน ได้จัดกิจกรรม “มงฟอร์ตรวมใจสืบสานพระราชปณิธานพ่อของแผ่นดิน” อย่างยิ่งใหญ่ และสมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็น“พ่อของแผ่นดิน” ของปวงชนชาวไทย ทั้งนี้เพื่อให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชาวชุมชนโดยรอบโรงเรียนได้ร่วมใจแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน “พ่อของแผ่นดิน”