แผนการเรียน English Programme ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล KET / PET

แผนการเรียน English Programme ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล KET / PET…ดูรายละเอียดคลิกที่นี่