แผนการเรียน English Program นำนักเรียนชั้น ม.5 – ม.6 เข้าศึกษาดูงานสาขาอาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์

แผนการเรียน English Program นำนักเรียนชั้น ม.5 – ม.6 เข้าศึกษาดูงานสาขาอาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ …ดูรายละเอียดคลิกที่นี่