นักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรม EP จิตอาสา ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่

นักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรม EP จิตอาสา ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่…ดูรายละเอียดคลิกที่นี่