นักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรม EP อาสาพัฒนา ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

นักเรียนระดับชั้น ม.4 แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรม EP อาสาพัฒนา ให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่…ดูรายละเอียดคลิกที่นี่