ที่มาและความหมายของสัญลักษณ์ฉลอง 100 ปี ธงชาติไทย

ที่มาและความหมายของสัญลักษณ์ งานฉลองครบรอบ 100 ปีของการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

เลข “1” มาจากรูปผืนธงไตรรงค์ ธงชาติไทย โบกสะบัดอยู่บนเสาธงที่มีหัวเสาเป็นแบบ “หัววชิราวุธ” โดยสัญลักษณ์วชิราวุธนี้ เป็นส่วนหนึ่งของพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (พระราชลัญจกรพระวชิระ เป็นรูปวชิราวุธ เปล่งรัศมีเป็นสายฟ้า) เนื่องจากทรงเป็นพระมหากษัตรย์ที่ออกแบบธงไตรรงค์เป็นธงชาติสยาม และได้มีการใช้หัวเสาแบบ “หัววชิราวุธ” นี้นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติสยามในปี พ.ศ. 2460

ส่วนเลข “0” สองตัวมาจากสัญลักษณ์ที่เรียกว่า Roundel หรือ National Insignia โดยในคำสามัญเรียกว่า bulls eye หรือลูกตาวัว ซึ่งหมายถึง การหมุนรูปธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นวงกลมเพื่อใช้กับอากาศยาน ในระบุการเป็นสัญชาติไทย อาทิเช่น เครื่องบินรบ และการออกแบบสัญลักษณ์งานฉลองครบรอบ 100 ปีของการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนี้ได้มีการนำแนวคิดให้เลข “0” ทั้งสองตัวหลังเชื่อมติดกัน อันหมายถึง Infinity หรือความไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งหมายถึงนับจากการฉลองวาระครบรอบหนึ่งร้อยปีของการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยจะดำรงความเป็นชาติและการมีเอกราชอยู่บนแผนที่โลกตลอดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

ข้อมูลจาก: พิพิธภัณฑ์ ธงชาติไทย